‘ಗುರು ಅಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಖಾನ್ ನೆನೆದು ಇಂದಿಗೂ ಬಿಕ್ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ’ | ರಾಜೀವ ತಾರಾನಾಥ ಸಂದರ್ಶನ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸರೋದ್ ವಾದಕ ರಾಜೀವ ತಾರಾನಾಥರೊಂದಿಗೆ ಸುಗತ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಜು ನಡೆಸಿರುವ ಸುದೀರ್ಘ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾರಾನಾಥರು ಸಂಗೀತವಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಕುರಿತೂ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ

ಮುದ್ದಿ ಕಿ ಬಾತ್ | ಮಳೆಹನಿಯಲ್ಲೂ, ಗುಡುಗಿನ ಸದ್ದಿನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸುದ್ದಿ! 
ಕೆಂಬಸ್ ಕಲ್ಯಾ | ಕಂತು ೨೩ | ಉ.ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಳೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಒಂದೇ!
ಯತೀಂದ್ರ ಮನದ ಮಾತು | ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರೆನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ
Editor’s Pick More