ಮುದ್ದಿ ಕಿ ಬಾತ್ | ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಸ್ತೆ!

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿರುವುದು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಶಾಸಕರು. ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಕಡೆಗಣಿಸದೆ ಇರುವಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಪೀಕಲಾಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಂಥವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆ ರಸ್ತೆ ಏನೆಂಬುದೇ ಇಂದಿನ ‘ಮುದ್ದಿ ಕಿ ಬಾತ್’

ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ | ಕೇರಳ, ಕೊಡಗು, ಪ್ರವಾಹ, ಪ್ಯಾರಿಸ್‌
ಮುದ್ದಿ ಕಿ ಬಾತ್ | ಮಳೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವತ್ತೊಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು!
ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ | ಅಟಲ್‌ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಒಗಟಿನ ಸುತ್ತ
Editor’s Pick More