ಮುದ್ದಿ ಕಿ ಬಾತ್ | ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮಾತು ಅತಿ ಆಗಬಾರದು ನೋಡಿ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ. ಬೆಟ್ಟ ಕುಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇದ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟವೂ ಕುಸಿಯಿತೇ? ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈಗ ಯಾರೂ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ! ಈ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಇಂದಿನ ‘ಮುದ್ದಿ ಕಿ ಬಾತ್’

ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ | ಕೇರಳ, ಕೊಡಗು, ಪ್ರವಾಹ, ಪ್ಯಾರಿಸ್‌
ಮುದ್ದಿ ಕಿ ಬಾತ್ | ಮಳೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವತ್ತೊಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು!
ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ | ಅಟಲ್‌ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಒಗಟಿನ ಸುತ್ತ
Editor’s Pick More