ಮುದ್ದಿ ಕಿ ಬಾತ್ | ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನು ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಬಳಿಯೇ ಕೇಳಬೇಕು!

ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಶಿವಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದು ಏಕೆ? ಅವರು ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಕಲಿತದ್ದು ಹೇಗೆ? ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಿರಬಹುದು ಎಂಬುವುದರ ಕುರಿತು ಇಂದಿನ ‘ಮುದ್ದಿ ಕಿ ಬಾತ್’ 

ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ | ಕೇರಳ, ಕೊಡಗು, ಪ್ರವಾಹ, ಪ್ಯಾರಿಸ್‌
ಮುದ್ದಿ ಕಿ ಬಾತ್ | ಮಳೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವತ್ತೊಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು!
ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ | ಅಟಲ್‌ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಒಗಟಿನ ಸುತ್ತ
Editor’s Pick More