ಮುದ್ದಿ ಕಿ ಬಾತ್ | ಇವರಿಗೆ ಗನ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬೂಟ್‌ಪಾಲಿಶ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೇಕು

ಈಗಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಗನ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬೂಟ್ ಪಾಲಿಶ್‌ಮೆನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಡಾ. ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಶೂಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಸರು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಸರನ್ನ ಗನ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾ ಎಂಬುದನ್ನ ಕುರಿತು ಇಂದಿನ `ಮುದ್ದಿ ಕಿ ಬಾತ್‌’

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು | ಕಂತು 2 | ಕೆಲ ಪೊಲೀಸರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಿಂಗಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ
ಕಲಾವಿದ ಎಸ್ ಜಿ ವಾಸುದೇವ್‌ ಸಂದರ್ಶನ | ಆರು ದಶಕಗಳ ಕಲಾ ಬದುಕಿನ ಮೆಲುಕು
ಮುದ್ದಿ ಕಿ ಬಾತ್ | ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜಕಾರವೇ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಆದಂತಾಗಿದೆ!
Editor’s Pick More