ಮುದ್ದಿ ಕಿ ಬಾತ್ | ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿದಿವೆಯೇ?

ರೂಪಾಯಿ ಮುಂದೆ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಇವೆರೆಡು ರೇಸ್‌ಗೆ ಬಿದ್ದ ಕುದುರೆ ಆದಂತಾಗಿವೆ. ಒಂದರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೆಂದು ಮತ್ತೊಂದರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ರೇಸ್‌ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಂದಿನ `ಮುದ್ದಿ ಕಿ ಬಾತ್’ 

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು | ಕಂತು 2 | ಕೆಲ ಪೊಲೀಸರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಿಂಗಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ
ಕಲಾವಿದ ಎಸ್ ಜಿ ವಾಸುದೇವ್‌ ಸಂದರ್ಶನ | ಆರು ದಶಕಗಳ ಕಲಾ ಬದುಕಿನ ಮೆಲುಕು
ಮುದ್ದಿ ಕಿ ಬಾತ್ | ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಜಕಾರವೇ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಆದಂತಾಗಿದೆ!
Editor’s Pick More